Alla företag vill sälja en tjänst eller en produkt. Vissa tjänster eller produkter kan vara avancerade och svåra för kunden att förstå vid första anblick. Det kan också vara så att ett företags vision, värdegrunder eller produkter kan vara svåra att sätta sig in i för de som är nyanställda på företaget. Det är i dessa fall som videos kan komma till hjälp.

Videos för att visa och förklara produkten eller tjänsten för kunden

Att göra en reklamvideo för en produkt eller tjänst kan vara mycket värdefullt för ett företag. Värdet ligger i att en reklamfilm både kan förklara hur en produkt eller tjänst fungerar för kunden, men en film kan också väcka kunden uppmärksamhet och intresse. I en kort reklamfilm kan mycket information vad företaget vill sälja förklaras och visas på bild på samma gång. Detta är ett utmärkt sätt att visa upp vad företaget erbjuder kunden. Filmen kan användas både i sociala medier, på Youtube, på den egna hemsidan eller i andra reklamsammanhang där potentiella kunder finns.

Förklaringsvideo för personal

Vissa företag har avancerade regler eller instruktioner som varje ny personal måste sätta sig in i och förstå. I många fall får nyanställda instruktioner i textform som är motbjudande och kan kännas övermäktiga att läsa. För att förenkla denna process kan istället förklaringsvideos göras. De allra flesta människor har lättare att ta till sig information när de får både text, ljud och bild istället för enbart text.

En förklaringsvideo kan exempelvis användas när ett företag nyanställer eller inför nya rutiner, köper in nya varor som anställda måste lära sig om. Det finns många sammanhang där förklaringsvideos kommer till nytta. Dessa kan även användas vid föreläsningar eller på mässor och event. En video kan också återanvändas och enkelt uppdateras vid behov. Det är också enkelt att göra en sådan på olika språk.