Företag försöker alltid nå ut på olika sätt. Både internt och externt. Stora företag har ofta behov av att utbilda och informera sina anställda om olika saker. Kanske om en ny policy, eller instruktioner om hur en ny programvara ska användas. Oavsett hur man ska nå ut med information så finns det olika sätt att göra det på. Ett par klassiska sätt är att använda sig av dokument, mail, föreläsningar och workshops. Dessa metoder kan vara bra, men ofta är de väldigt tidskrävande och tråkiga för den som ska ta del av informationen. Det gäller också när det kommer till att nå potentiella kunder med reklam och annan information. Ett väldigt bra alternativ är därför att använda sig av videos.

Tråkar inte ut potentiella kunder

En video är inte lika krävande för en potentiell kund att ta till sig som en text ibland kan vara. Informationssamhället vi lever i gör att det är väldigt svårt att få människor att läsa något om det inte absolut är nödvändigt, dessutom är förmodligen toleransen för tråkig information mycket lägre idag än den var för ett par år sedan. Med en video kan man förklara både visuellt och med ljud samtidigt, vilket gör att informationen man vill förmedla inte tråkar ut mottagaren på samma sätt och därmed tar denne lättare till sig informationen.

Förmedla mycket information på kort tid

Att man kan förmedla information både visuellt och med ljud samtidigt gör också att man mycket snabbare kan dela med sig av sitt budskap än med ren text. Man slipper helt enkelt förklara vissa saker, till exempel hur något ser ut, vilken färg någonting har och så vidare. Därför kan man mycket snabbt dela med sig av relativt mycket information vilket är av största vikt eftersom människor i allmänhet har viktigare saker att göra än att ta till sig reklam.